Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo Zakład Usług Publicznych w Golczewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Instrukcja postępowania w celu podłaczenia do sieci wod-kan.

INSTRUKCJA

 

Postępowania prawnego w celu podłączenia

do komunalnej sieci wodno - kanalizacyjnej

eksploatowanej przez Zakład Usług Publicznych w Golczewie

 

1.     Właściciel występuje do Zakładu Usług Publicznych w Golczewie z wnioskiem o zapewnienie dostawy wody lub odbioru ścieków

        sanitarnych i wydanie szczegółowych warunków technicznych podłączenia. Do wniosku dołączyć:

     -   aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową  w skali minimum 1:500 z zaznaczoną lokalizacją   budynku lub działki

        -   dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

      

       Zakład Usług Publicznych określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 21 dni

       od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.

 

2.    Po otrzymaniu warunków technicznych należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego

       przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego.

 

3.    Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga decyzji

       o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo Budowlane.

 

4.    Zgodnie z Prawem Budowlanym Odbiorca może wybudować przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej

       (przyłączyć się do sieci) na podstawie:

a)   pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Powiatowego

b)   zgłoszenia do Starosty Powiatowego

c)   bez zgłoszenia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

       i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747).

 

5.    Po sporządzeniu projektu budowlanego należy go uzgodnić w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

       dla Powiatu Kamieńskiego, Wydział Geodezji i Kartografii ul. Wolińska 7B, Kamień Pomorski,

       oraz z Zakładem Usług Publicznych w Golczewie.

 

6.    Na podstawie uzgodnionego projektu zlecić wykonanie:

    -   budowę przyłącza lub przyłączy Zakładowi Usług Publicznych w Golczewie lub innemu uprawnionemu wykonawcy

    -   włączenia przyłącza w wodociąg Zakładowi Usług Publicznych w Golczewie

    -   odbioru technicznego przyłącza Zakładowi Usług Publicznych w Golczewie

 

7.    Zlecić uprawnionemu geodecie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza.

 

8.    Po wykonaniu inwestycji inwestor jest zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.

 

9.    Złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór nieczystości płynnych.

 

10.  Zawrzeć umowę z Zakładem Usług Publicznych w Golczewie na dostawę wody i odbiór ścieków oraz zapoznać się z warunkami

        eksploatacyjnymi przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego wynikającego z umowy.

 

            Nie zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków traktowane będzie jako nielegalne korzystanie

            z urządzeń wodno – kanalizacyjnych i podlegać będzie karze administracyjnej.

 

 

           Wszystkie niezbędne druki są do pobrania tutaj, bądź w biurze na Oczyszczalni ścieków w Golczewie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Stępień 25-11-2011 09:05:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Stępień 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Stępień 25-11-2011 09:23:15