Szanowni Państwo

 

Szanowni Państwo,

 

            W związku z okresem zimowym uprzejmie przypominamy o konieczności zabezpieczenia przed mrozem

przyłączy wodociągowych oraz studzienek i pomieszczeń wodomierzowych. Powyższe czynności zmniejszają ryzyko

awarii nie narażając Państwa na poniesienie kosztów ich usunięcia.

            Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 lutego 2006 r., w sprawie regulaminu dostarczania

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Golczewo § 32. 1. Odbiorca usług winien zapewnić niezawodne

działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami

mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia,

w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

            Jednocześnie Zakład Usług Publicznych w Golczewie przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości

o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur oraz

obowiązku odśnieżania terenu przyległego do posesji. Szczególną uwagę należy zwrócić na pomieszczenia, w których

zamontowano wodomierze, a także na przewody przechodzące przez kondygnacje i pomieszczenia nieogrzewane.

            Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/207/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo - Rozdział 2 § 3 “Właściciele

nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości”.

            W okresie zimowym zobowiązani są do usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części

nieruchomości, śniegu, lodu z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz posypania go piaskiem

celem likwidowania śliskości. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód, należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć

służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię. W czasie odwilży konieczne jest umożliwienie swobodnego spływu wód do

wpustów ulicznych, podwórzowych oraz studzienek ściekowych.

 

                                                                                                         Zakład Usług Publicznych

                                                                                                                    w Golczewie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Stępień 28-11-2011 11:03:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Stępień 27-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Stępień 27-11-2013 09:36:07