Mapa serwisu

Nazwa Instytucji

|---Dane teleadresowe

|---Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na okres trzech lat.

Aktualności

|---Informacja

|---Prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej.

|---Artykuł - dlaczego opłaty za wodę i ścieki w gminie drożeją.

|---Zabezpieczenie przyłączy oraz studzienek wodociągowych w okresie zimowym

Akty Prawne

|---Ustawy

|---Uchwały

|---Statut

|---Regulaminy

Zamówienia publiczne

|---2012 / 2013 / 2015 / 2018 / 2019

|---Zamówienia spoza ustawy pzp

      |---Zapytania ofertowe 2017 r.

      |---Zapytania ofertowe 2018 r.

      |---Zapytania ofertowe 2019 r.

Dla klientów

|---Generator przelewu

Woda i Ścieki

|---Przyłączenia do sieci wod-kan

|---Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mieszkaniówka

|---Lista ostateczna osób zakwalifikowanych do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego

|---Informacja o możliwości spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego - odpracowania zaległości

|---Wniosek o najem lokalu mieszkalnego

|---Zamiana lokali

Cmentarze Komunalne

|---Lista Grobów Przeznaczonych Do Likwidacji

|---Ogłoszenia

Kierownik

|---Zarządzenia

      |---2009 r.

      |---2011 r.

      |---2012 r.

      |---2013 r.

      |---2017 r.

      |---2016 r.

      |---2015 r.

      |---2014 r.

Pliki do pobrania

|---Druki oraz Wnioski

Cennik Usług

|---Cennik

|---Usługi Komunalne

|---Pomiary elektryczne

|---Wynajem sprzętu

Oferty pracy

|---Hydraulik

|---Elektryk

|---Zamiatacz ulic

|---Księgowy

|---Pracownik Administracyjno-Biurowy

|---Dyżurny pogotowia wod-kan

|---Inspektor ds. Administrowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym

Galeria

|---Przed modernizacją

|---Zestawienie wykonanych prac w latach 2015-2016

Kąpielisko

|---Plan zagospodarowania kąpieliska

|---Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku