Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo Zakład Usług Publicznych w Golczewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja ogólna

Ogólna Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

W związku z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281) – w dalszej części: RODO, informujemy, że administratorem Danych osobowych jest Zakład Usług Publicznych w Golczewie z siedzibą: ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 386 01 21 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@golczewo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań określonych w statucie Zakładu Usług Publicznych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie jednej z niżej wymienionych przesłanek w zależności od celu przetwarzania:

  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające proces bieżącego administrowania Zakładem Usług Publicznych oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Zakładu lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji, bądź uprawnione do ich przetwarzania na mocy właściwych przepisami prawa. 

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt wynikającego z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich – spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W zależności od przesłanki na podstawie, której przetwarzane są dane, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
  6. Prawo do wycofania zgody.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych w zależności od celu przetwarzania może być wymogiem ustawowym bądź wynikać z dobrowolności ich podania.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zgoda na wysyłanie faktur, duplikatów faktur, faktur korygujących drogą elektroniczną.pdf (, 193.32Kb) 2019-05-21 12:33:36 93 razy
2 klauzula-warunki przyłaczenia do sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej.pdf (PDF, 131.26Kb) 2019-04-13 17:42:48 257 razy
3 klauzula-umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.pdf (PDF, 143.84Kb) 2019-04-13 17:42:48 245 razy
4 klauzula-o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych.pdf (PDF, 115.43Kb) 2019-04-13 17:42:48 276 razy
5 Klauzula ogólna.pdf (PDF, 156.09Kb) 2019-04-13 17:42:48 257 razy
6 klauzula dla osoby wypożyczającej sprzęt.pdf (PDF, 181.90Kb) 2019-04-13 17:42:48 256 razy
7 klauzula o określenie warunków przyłączenia dla inwestora.pdf (PDF, 173.08Kb) 2019-04-13 17:41:22 243 razy
8 klauzula o zapewnienie dostawy dla inwestora.pdf (PDF, 187.05Kb) 2019-04-13 17:41:22 254 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Stępień 13-04-2019 17:34:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Stępień 13-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Stępień 08-07-2020 12:07:12