Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo Zakład Usług Publicznych w Golczewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 3/2011

                                        Zarządzenie Nr 3/2011

                            Kierownika Zakładu Usług Publicznych

                            w Golczewie z dnia 30 września 2011 r.

 

 

w sprawie ustalenia opłat za czynności związane z planowaniem odbiorem i funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Golczewo, stawek roboczo godziny i cennika usług .

 

                                 § 1

 

Ustala się następujące opłaty związane z funkcjonowaniem sieci wodno kanalizacyjnej:

 

1.    Wydanie zapewnienia  dostarczania wody i / lub odbioru nieczystości płynnych: 50,00 zł/szt.

2.    Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci:

       - dla wody lub nieczystości płynnych - 50, 00 zł.

       - dla wody i nieczystości płynnych - 100,00 zł.

3.    Opłata za jednokrotny odbiór techniczny i związane z nim czynności, przyłączy do sieci wodociągowych i / lub kanalizacyjnych:

       - domek jednorodzinny: 250,00zł/szt

       - budynki wielorodzinne, pawilony handlowe i inne obiekty: 350,00 zł/szt.

       - osiedla domków  jednorodzinnych  i wielorodzinnych, zakłady przemysłowe: 600,00 zł/szt.

4.    Opłata za zerwanie plomby przez użytkownika wodomierza w kwocie: 200,00 zł

5.    Za odłączenie odbiorcy od wody w kwocie: 200,00 zł

6.    Za ponowne włączenie wody dla odbiorcy w kwocie: 200,00 zł

7.    Opłata za uzgodnienie i opiniowanie projektów technicznych przyłączy  wodociągowych i / lub kanalizacyjnych:

       - domek jednorodzinny: 100,00 zł/szt

       - za każde następne przyłącze ( wodociągowe i / lub kanalizacyjne ) do kolejnego domku jednorodzinnego,

         objęte projektem technicznym: 50,00 zł/szt.

       - zakład przemysłowy: 300,00 zł/szt.

       - inny obiekt: 150,00 zł/szt.

8.    Opłata za wykrycie i likwidację nielegalnego przyłącza wodnego lub kanalizacyjnego: 500,00 zł/szt

9.    Wymiana wodomierza  uszkodzonego z winy użytkownika wraz z jego plombowaniem – 300,00 zł.

       wymiana wodomierza oddanego do ekspertyzy na zlecenie użytkownika w przypadku stwierdzenia prawidłowości odczytu

       oraz ponowne oplombowanie wodomierza: 200,00 zł/szt.

10.  Jednokrotny odbiór techniczny wodomierza założonego przez jednostkę inną niż ZUP  w Golczewie wraz z plombowaniem : 100,00 zł/szt.

11.  Za zakręcenie wody na czas prac remontowo modernizacyjnych ( np. montaż wodomierza, remont przyłącza itp.): 100,00 zł.

12.  Plombowanie wodomierza w przypadku jego montażu przez ZUP w Golczewie na zlecenie użytkownika  – 50,00 zł

 

Powyższe kwoty są cenami netto. Przy fakturowaniu zewnętrznym dolicza się podatek VAT wg. obowiązujących stawek.

 

                                  § 2

 

Ustala się cenę wywozu 1m³ nieczystości płynnych z szamb wraz z ich przyjęciem na oczyszczalnię ścieków w Golczewie,

w zależności od odległości szamba od oczyszczalni ścieków w Golczewie.

 

           - do 3 km   -   17,0 zł/ m³

           - od 3 km - do 6 km   -   20,0 zł/ m³

           - od 6 km - do 8 km   -   22,0 zł/ m³

           - od 8 km - do 12 km -   24,0 zł/ m³

 

Powyższe kwoty są cenami netto. Przy fakturowaniu  dolicza się podatek VAT wg. obowiązujących stawek.

 

Podstawa  prawna : uchwała Nr. XXVII/254/09  Rady Miejskiej  w Golczewie    z dnia 5 listopada  2009 r.  w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

 

                                 § 3

Ustala się cennik za wynajem sprzętu :

 

   L.p

Rodzaj sprzętu

   J.m.

Cena do rozliczeń  ( w złotych )

wewnętrznych

zewnętrznych

    1.

Samochód dostawczy Ford Transit, Opel Vivaro, Lublin II

      Mg

25,00

30,00

     Km

1,20

1,40

    2.

Ciągnik z przyczepą

   r/godz

70,00

70,00

    3.

Ciągnik z kosiarką rotacyjną

   r/godz

20,00

80,00

30,00

90,00

    4.

Koszenie trawy kosiarką żyłkową

   r/godz

38,08

43,00

    5.

Koparko – ładowarka Komatsu

   r/godz

90,00

90,00

    6.

 

Ciągnik z beczką asenizacyjną + obsługa

 

Za zawartość wypompowanych z sieci kanalizacyjnej nieczystości

 

Dojazd / poza teren Golczewa/

     

   r/godz

 

 

    1 m³

 

    1 km

 

130,00

 

 

20,00

 

2,50

 

150,00

 

 

24,00

 

2,90

 

1 Mg – 1 maszynogodzina

r/godz – roboczo godzina

 

Powyższe kwoty są cenami netto. Przy fakturowaniu zewnętrznym dolicza się podatek VAT wg. obowiązujących stawek.

                             

                                 § 4

 

Traci moc:    1.  Zarządzenie Nr. 2/2009 Kierownika ZUP w Golczewie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalania opłat za czynności związane

                         z planowaniem odbiorem i funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Golczewo,

                         stawek roboczo godziny i cennika usług.

                    2.  Zarządzenie Nr. 7/2009 Kierownika ZUP w Golczewie z dnia 04 marca 2009r. w sprawie ustalania cen usług w zakresie

                         wywozu nieczystości płynnych.

 

                               § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 01 października 2011 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Stępień 20-10-2011 11:59:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Stępień 20-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Stępień 03-02-2012 07:50:13